นโยบายการคืนสินค้าและการรับประกัน

  • เราไม่มีนโยบายในการคืนหรือเปลี่ยนการจัดส่งหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น ยกเว้นในกรณีที่เราทำผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อของคุณ (เช่น เราส่งแบบหรือขนาดที่แตกต่างจากที่คุณสั่งซื้อจริง) หรือหากรายการมี ข้อบกพร่องจากโรงงานของเรา สินค้าจะต้องส่งคืนภายใน 30 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
  • นโยบายการรับประกันของเรามีผลเฉพาะกับสินค้าที่ได้รับว่ามีข้อบกพร่องเท่านั้น สินค้าจะต้องส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่ได้ใช้และไม่เคยล้างภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งคืนจะต้องส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยยังคงไม่ได้ใช้และไม่เคยล้าง
  • กรุณาส่งแบบฟอร์ม “RMA” ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตอบรับก่อนส่งคืนสินค้า
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “RMA”
  • ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้ากลับมาให้เราก่อนที่จะมีการคืนเงิน และจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าด้วย
  • สำหรับการขอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า เราจะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทดแทน
  • สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดควรถูกส่งไปที่: Fairtex Equipment Co., Ltd. 99/5 Moo3, Soi Boonthamanusorn, Theparak Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand